DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,141

TỪ NGUYỄN TRÃI ĐẾN ỨC TRAI - Trần Yên Hòa

Tuesday, February 1, 201112:00 AM(View: 18938)
TỪ NGUYỄN TRÃI ĐẾN ỨC TRAI - Trần Yên Hòa

TRẦN YÊN HÒA


TỪ NGUYỄN TRÃI ĐẾN ỨC TRAI


Nguyễn Trãi là đệ nhất công thần đời nhà hậu Lê. Ông hiệu là Ức Trai, nên khi nói về Nguyễn Trãi, người đời sau thường kính trọng gọi là Ức Trai tiên sinh. Sự nghiệp chính trị của ông rất lẫy lừng mà sự nghiệp văn học của ông cũng lẫy lừng không kém. Ông đã để lại rất nhiều thơ văn có giá trị, nhất là bài Bình Ngô Đại Cáo, đó là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước ta. Bình Ngô Đại Cáo đã phân định, xác nhận nước Đại Việt ta là một nước độc lập và tự chủ từ thời mới dựng nước. (chứ không cần đến Hồ Chí Minh tuyên bố trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, 1945)


ntrai

 Hình minh họa: Nguyễn Trãi đưa cha là Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh bắt về Tàu


SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA NGUYỄNTRÃI (1380-1442)

Nguyễn Trãi là con trai của Bảng Nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu là Phi Khanh nên cũng thường gọi là Nguyễn Phi Khanh, quê làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn (Chí Linh) tỉnh Hải Dương. Sau dời về làng Nhị Khê, huyện Thường Phúc, hiện nay là Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông.
Nguyễn Trãi thi đỗ Thái Học Sinh (Tiến Sĩ) dưới thời Hồ Quý Ly, năm ông mới 21 tuổi. Khi quân nhà Minh với chiêu bài diệt Hồ phù Trần, đem quân qua đánh nước ta, để thực hiện mông thôn tính và đô hộ. Hồ Qúy Ly, Hồ Hán Thương bị bắt, Nguyễn Phi Khanh làm quan nhà Hồ nên cũng bị bắt. Quân Minh đưa cả vua tôi nhà Hồ về Kim Lăng (Trung Hoa). Nguyễn Trãi bịn rịn theo cha một bước không rời, định bụng theo cha để phụng dưỡng, nhưng Nguyễn Phi Khanh một mực không cho, khi quân canh lơ là, Nguyễn Phi Khanh nói nhỏ vào tai Nguyễn Trãi “Con về hãy lo trả nợ nước, sau là báo thù nhà”. Nguyễn Trãi đành gạt lệ chia tay cha ở cửa ải Nam Quan.
Sau một thời gian ẩn sĩ qui điền để nghiên cứu binh thư đồ trận, ông hay tin Lê Lợi dấy quân khởi nghĩa chống quân Minh ở đất Lam Sơn, đang chiêu hiền đãi sĩ, ông liền lặn lội đến hợp tác.
Ông dâng lên cho Lê Lợi, bấy giờ lấy vương hiệu là Bình Định Vương, một chiến lược Bình Ngô. Bình Định Vương biết rõ tài của Nguyễn Trãi liền phong cho ông chức Quân Sư. Trong suốt 10 năm kháng chiến gian khổ, lúc nào ông cũng cận kề Bình Định Vương, không khác nào hình với bóng, để tổ chức mọi việc như quân sự, chính trị. Mọi giấy tờ, văn thư giao thiệp với nhà Minh, cho đến các hịch vua truyền ra ngoài cho binh sĩ và dân chúng đều do ông thảo ra cả.
Sau 10 năm kháng chiến, chiến thắng quân Minh, ông vâng lệnh Vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi), thảo ra bài Bình Ngô Đại Cáo để báo cáo cùng quốc dân công cuộc kháng chiến thành công. Nguyễn Trãi được phong tước Quan Phục Hầu, được đổi sang họ nhà vua, tức là Lê Trãi, và giữ chức Nhập Nội Hành Khiển, được ra vào cung đình bất cứ lúc nào cũng được.

 

VỤ ÁN OAN

 Vua Lê Thái Tổ mất năm 1433, con là Thái Tôn lên nối ngôi. Vua Lê Thái Tôn còn nhỏ dại nên mọi việc đều ở trong tay quan phụ chính đại thần Lê Sát. Lê Sát lộng quyền làm những điều càn dỡ. Khi vua Lê Thái Tôn biết rõ liền trừ khử Lê Sát. Nguyễn Trãi nhận thấy nhà vua nhu nhược, không có chí lớn như vua cha, lại đam mê tửu sắc, ông liền xin về trí sĩ ở Côn Sơn, thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (năm Quí Mùi-1439), lúc bấy giờ ông đã 60 tuổi.
 Vào năm Nhâm Tuất (1442) vua Lê Thái Tôn đi tuần phương Đông, duyệt võ ở Chí Linh, Nguyễn Trãi liền ra đón nghinh tiếp xa giá nhà vua. Lê Thái Tôn mới đến chơi nhà chùa Côn sơn là nơi Nguyễn Trãi ở. Nhân thấy người tì thiếp của ông là Nguyễn Thị Lộ, nhan sắc lộng lẫy, lại có biệt tài về văn chương, vua Lê Thái Tôn liền phong cho chức Lễ Nghi Học Sĩ, ngày đêm hầu hạ bên cạnh nhà vua. Đến khi Đông tuần, xa giá vua Thái Tôn về đến Vườn Lê Chi, xã Đại Lai, huyện Gia Định, thình lình nhà vua nhuốm bịnh sốt. Thị Lộ hầu hạ suốt đêm, rồi vua Lê Thái Tôn mất.
Các quan hốt hoảng vội vã bí mật phụng giá về cung, nửa đêm về cung mới phát lễ tang. Tất cả đều đổ tội cho Thị Lộ có âm mưu giết vua, liền đem Thị Lộ ra giết chết. Lại có nhiều người trước đây đố kỵ với Nguyễn Trãi vì được Lê Lợi trọng dụng, đem lòng oán giận, nhân dịp nầy kết tội cho ông là chủ mưu cho Thị Lộ giết vua. Ông bị giết và cả 3 họ bị tru di.
Cái oán oan nầy mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tôn xét lại thấy nhiều điều oan khuất cho vị khai quốc công thần, liền truyền huỷ bỏ án trước, truy phục chức cho Nguyễn Trãi, con cháu ông còn lại được mời ra làm quan, lại cấp cho tư điền để lo việc tế tự hàng năm.

SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
 

Những tác phẩm của Nguyễn Trãi được kể sau đây:

- Nổi tiếng nhất là bài Bình Ngô Đại Cáo nghĩa là lời bá cáo về việc bình xong quân Ngô (tức nhà Minh bên Tàu) viết vào năm 1427.
- Lam Sơn Vĩnh Lăng thần đạo bi ký: nghĩa là văn bia của vua Lê Thái Tổ viết vào năm 1433.
- Băng Hồ di sự lục: nghĩa là chép lại việc của Băng Hồ tiên sinh (bút hiệu của Trần Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyễn Trãi), viết năm 1428.
- Ức Trai Thi Tập gồm có hơn 100 bài thơ ngũ ngôn và thất ngôn, trong đó có bài Côn Sơn ca và Chí Linh sơn phú.
- Trung Quân Từ Mệnh Tập, nghĩa là tập ghi về thư từ mệnh lệnh trong quân.
- Địa Dư Chí viết về Địa Dư nước Đại Việt.


 Chúng ta đã đọc qua tiểu sử của Nguyễn Trãi, một vị khai quốc công thần đời nhà hậu Lê, có công lớn trong công cuộc kháng chiến chống quân Minh, đem lại tự do và độc lập cho tổ quốc. Nguyễn Trãi là nhà yêu nước, là vị anh hùng dân tộc, là nhà chiến lược, nhà tâm lý chiến tài giỏi nên trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành Chiến Tranh Chính Trị, đã phong Nguyễn Trãi làm Thánh Tổ.
Nguyễn Trãi là Thánh Tổ Ngành Chiến Tranh Chính Trị QL/VNCH.
 
HẬU DUỆ NGUYỄN TRÃI

Năm 1966, Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt được thành lập, với mục đích đào tạo những sĩ quan hiện dịch, văn võ toàn tài, giỏi vể chiến tranh tâm lý, đem chủ nghĩa quốc gia dân tộc, tự do, dân chủ chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị đã đào tạo được 6 khóa Sinh Viên Sĩ Quan (từ khóa 1 đến khóa 6), đã cung ứng cho QL/VNCH khoảng 1000 sĩ quan hiện dịch. Trong thời gian từ 1969-1975 có khoảng 150 sĩ quan CTCT đã anh dũng hy sinh trong lúc chỉ huy hành quân tác chiến hay khi thi hành nhiệm vụ, thực hiện các công tác CTCT.

Rất tiếc là vận nước đã đến hồi sang trang. Sau 30-4-1975, một số anh em đã di tản được ra nước ngoài, còn lại tất cả đều bị vào tù cộng sản (tập trung cải tạo), ngươì nhẹ nhất cũng phải trên 5 năm., người nặng thì từ 8 đến 10 năm. Bởi vì, với cộng sản, sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị được đánh giá là “giặc nói” nên rất quan trọng, tội đáng “cắt lưởi”.

(Không biết Vụ Án Oan của Nguyễn Trãi có “vận” vào cho các hậu duệ của ông không mà khi các Sĩ Quan xuất thân từ ĐH/CTCT/ĐL ra trường bị bầm dập đủ thứ, vừa bị các đơn vị trưởng “đì” vì kỳ thị, không ngóc đầu lên được, nhưng đến khi đi tù cộng sản thì được cộng sản cho là có tội nặng nhất nên cũng bị “đì” dài dài, nhốt tù lâu hơn các sĩ quan tác chiến.)

Qua Mỹ một thời gian, anh em sĩ quan xuất thân từ Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị tập hợp nhau lại và thành lập Tổng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan CTCT. Số hội viên hiện nay lên đến trên 500 người, Họ vẫn tôn Nguyễn Trãi làm Thánh Tổ.
Các khóa sinh viên sĩ quan CTCT lần lượt đều lấy tên Nguyễn Trãi, như Khoá 1 thì lấy tên là Khóa Nguyễn Trãi 1 và hội viên cũng được gọi tên Nguyễn Trãi, ví dụ như Nguyễn Trãi 1 Nguyễn Văn A, còn vợ của hội viên Nguyễn Trãi thì được gọi là Nàng Dâu Nguyễn Trãi, con thì là Hậu Duệ Nguyễn Trãi…
Với tâm nguyện của anh em hội viên cũng như của Tổng Hội là, lấy lời của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo làm kim chỉ nam:
Đem Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo


ĐẶC SAN ỨC TRAI.

sachbao1023-20


Đặc San Ức Trai là Tiếng Nói của Tỗng Hội/AH Cựu SVSQ/CTCT/Đà Lạt do Ban Chấp Hành Tổng Hội Chủ Trương. Vì Thánh Tổ Nguyễn Trãi có hiệu là Ức Trai và ông cũng có Ức Trai Thi Tập nên hậu duệ của Nguyễn Trãi, THAH/CSVSQ/CTCT/ĐL cũng lấy tên là Ức Trai để làm tựa đề cho Đặc San của mình.

Trong thời gian từ khi thành lập Tổng Hội đến nay, đã phát hành được khoản 15 Đặc San Ức Trai. Mới đầu với hình thức Bản Tin Ức Trai, nhưng từ năm 1997 đến nay, lấy tên là Đặc San Ức Trai, sách được in ấn kỹ lưởng, bài vở giá trị.

Xin giới thiệu Đặc San Ức Trai với quý bạn đọc. Như một tâm nguyện trong Lời Ngỏ hầu đóng góp tích cực cho cuộc đấu tranh chung của dân tộc, giải thể chế độ cộng sản độc tài, đi đến đa nguyên, đa đảng, cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong tương lai.”


TRẦN YÊN HÒA


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, November 28, 20209:25 AM(View: 72)
Tôi không nghĩ là tôi phải viết bài này sớm thế. Hôm nay là ngày thứ tư 25/11. Thứ bảy 21/11, Hoàng Ngọc Phan, tên thật của Hà Túc Đạo, gửi message: “Có vẻ tôi sắp dính covid rồi. Ho và sổ mũi mấy ngày nay. Lát nữa sẽ đi xét nghiệm. Hy vọng bị cảm lạnh thường thôi thì tốt quá”. Bữa sau, Chủ Nhật 22/11, gửi message tiếp: “Đang chờ xét nghiệm hôm thứ hai. Vẫn còn ho và nóng lạnh. Hôm nay nhiệt kế có lúc lên tới 103. Bác sĩ gia đình trấn an nếu chưa có ói mửa và tiêu chảy thì vẫn hy vọng chưa dính Covid. Đành phó mặc ông trời vậy”. Ông trời đã quay mặt đi! Nhóm Thời Nay cũ chúng tôi còn bốn tên vẫn liên lạc với nhau. Mỗi tên ở một nơi. Đoàn Vinh ở Nam Cali, Nguyễn Hoàng Quân ở bên Anh, tôi ở Montreal bên Canada và Phan ở San Jose, Bắc Cali. Một tên khác lưu lạc tận bên Úc là Hoàng Hà, tên thật Hoàng Bính Tý, chàng bác sĩ thích cầm viết hơn cầm ống chích. Không biết do sự tình cờ nào mà chỉ vài ngày trước đây, Hoàng Hà cho biết là Hà Túc Đạo bỗng liên lạc với anh sau mấy chục năm bặt
Thursday, November 19, 20201:49 PM(View: 144)
Cửa tiệm bán dụng cụ học sinh và văn phòng nằm ở đường Trần văn Thạch (*), giáp ranh hai đường Trần Quang Khải và Trần Khắc Chân miệt Tân Định, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và bày biện ngăn nắp. Tiệm có tên Thế Giới. Chủ tiệm người gốc Hoa. Ngay cửa, lúc nào cũng mở toang, bên phải, có dựng một tủ kiếng lau chùi sáng loáng, thấy trưng bày tập vở học trò, viết máy, những vật dụng học sinh lỉnh kỉnh, và nhiều bộ tem thư nước ngoài. Thuở ấy, giữa thập niên một chín sáu mươi, tôi đã đến tuổi được phép đi học một mình bằng xe gắn máy. Những sáng thứ năm, thời trung học đệ nhất cấp tại trung học tư thục Nguyễn Bá Tòng, chỉ phải học hai tiếng. Trong khi các bạn theo Ky-tô giáo phải ở lại học thêm giờ giáo lý, tôi được ra về thơ thới, hân hoan. Sáng Sài gòn, vào giờ ấy, không còn kẹt xe. Nắng ngày chỉ mới e ấp nóng. Vào những tháng cuối và đầu năm, thời tiết dịu mát, khoan thai bắt đầu một ngày mới. Trước khi về nhà, tôi thường ghé ngang tiệm, dán mắt chiêm ngưỡng những bộ tem trưng bày trong tủ
Monday, November 16, 20208:42 AM(View: 149)
Khi còn bé, tôi đọc sách. Tuổi thơ của tôi rơi vào buổi bình minh của miền Nam, một trong những thời kỳ phát triển tốt đẹp của văn hóa nghệ thuật dân tộc. Cuộc đời rộn ràng bắt đầu, học sinh, công nhân, công chức, tư chức, người đi chợ búa tấp nập trên đường, những cánh cửa mở ra, đóng lại, tiếng xe máy, tiếng chuông xe đạp leng keng, chuông nhà thờ, chuông chùa. Trường học xây lại, nhà ga hoạt động, cầu cống, quán xá nhộn nhịp, đời sống rộn ràng mở cửa khi tôi sinh ra, lớn lên. Môi trường ấy thích hợp cho một nền văn học tươi trẻ, lành mạnh, cho những cuốn sách thiếu nhi, tiểu thuyết, phim ảnh, sân khấu. Chiến tranh chống Pháp vừa kết thúc, hòa bình lập lại, mọi người muốn trở về với cuộc sống thanh bình, bắt tay làm lại. Người ta muốn viết sách, muốn đọc sách. Người ta muốn thí nghiệm giống lúa mới, trồng cây ăn quả, muốn học nướng bánh mì, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời, đi chùa, đi nhà thờ, đến trường. Người ta muốn sinh đẻ và được sinh đẻ, muốn sống và muốn người khác được sống.
Friday, November 13, 20209:26 PM(View: 212)
Cô bé Maci Currin, 17 tuổi, cư dân thành phố Cedar, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vừa được Guinness World Records chứng nhận hai kỷ lục thế giới: người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới và thiếu nữ tuổi teen có đôi chân dài nhất thế giới. Các ông bự truyền thông như CNN, UPI đều nhanh chóng đưa tin. Họ nhạy bén như vậy là phải. Cái chi liên quan đến chân dài đều là những tin hấp dẫn. Chân cô bé Maci dài bao nhiêu? Chân trái dài 134.62 phân (53 inch), chân phải ngắn hơn một chút, 134.3 phân (52.874 inch). Vậy thì giai nhân chân dài này sẽ đi kiểu chấm phết? Không, chỉ hơn nhau có 0,3 phân thì nhằm nhò chi. Dáng đi của Maci vẫn chuẩn như người mẫu. Các bạn gái đọc tới đây chắc sẽ thắc mắc: làm sao để đo chân mình đây? Để coi xem thua cô Maci này bao nhiêu…thước? Theo cách đo quốc tế thì người ta sẽ đo từ rốn xuống tới mắt cá chân. Thường thì hai chân không dài bằng nhau mà so le chút đỉnh. Vậy trường hợp cô Maci có chân trái dài hơn chân phải là thường tình. Không có chi mà…dư luận.
Thursday, November 12, 20209:28 AM(View: 264)
Vừa rồi, chúng tôi, những người bạn chí thân từ thời còn đi học ở Việt Nam trước 1975, rủ nhau qua Canada thăm mấy ông bạn khác. Chúng tôi đến thành phố Montreal vào mùa hè nên không lạnh lắm. Ở Mỹ hay Canada, nhà cửa, cách sinh hoạt không khác nhau mấy. Và việc đi thăm bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng kể ra đây nếu không có một câu chuyện, mà nếu bạn nghe được, chắc cũng sẽ ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi. Chuyện hơi dài dòng, xin bạn kiên nhẫn. Chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng, được gia đình người bạn tiếp đón rất thân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở gần đó, kéo đến, nên buổi họp mặt thật đông vui. Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi, thì ông bạn chủ nhà đổi đề tài: “Có một chuyện thực, xảy ra ở Việt Nam, khoảng năm 1982. Một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi vừa là người trong cuộc vừa là nhân chứng. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi dấu kín vì sợ đến tai công an thì sẽ bị tra hỏi, có thể bị tù cũng nên. Nay chị tôi đến xứ tự