DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,377,537

Thơ Chu Vương Miện

Sunday, April 27, 201412:00 AM(View: 4699)
Thơ Chu Vương Miện


Thơ Chu Vương Miệnchuvuongmien1

nhà thơ Chu Vương Miện

DI LUON

ĐI LUÔN

 

1


mất nhau xin tặng vòng hoa

lòng hoa miễn tử dù xa cũng đành

có đưa mấy đoạn đoản đình

ngươì đi ngựa cũng vô tình đi theo

 

2


chị giờ cũng 64

ngồi trong thư viện đọc thư lạc loài

tri âm an nghỉ phương đoài

còn chàng tri kỷ đường dài dặm xa

chị giờ ngồi dươí cội hoa

lá rơi la tả sương rơi lạnh lòng

gẫm đơì sớm có chiều không?

 

3


nhà tôi vơí lại nhà nàng

cách nhau chỉ có 1 hàng chè tươi

thế mà đôi đứa đôi nơi

trách nhau cứ trách chè tươi chè già

ờ mà ta chả gặp ta

 

4


cuôí ngày cuôí tháng cuôí năm

thân thương chả 1 hôì âm cuôí đơì

bão khô lùa lá đi rồi

cây trơ cành cỗi nửa vơì khẳng kheo

nhìn khan bỗng nổi chán phèo

nụ hồng mai cũng gió vèo gió đông

 

5


ở không cũng vội cũng vàng

 trở cờ đón gió dở dang hết thời

cờ đâu ở mãi tay ngươì

muốn phất chả nổi muốn thôi chả ngừng

dở dang cái lũ lưng chừng

 

 6


còn lòng còn giấy còn thơ

còn bút còn mực còn tờ hoa tiên

chẳng qua thiếu rượu thiếu tiền

nên thơ cũng vãicâu điên câu cuồng

 

7


con kiến mày leo cành đào

leo qua chút nưã té nhào té lăn

cành đào ở đó băn khoăn

đào không có kiến buồn quanh năm buồn

té rồi kiến dzoọc đi luôn

 

8


nhớ câu ăn khế trả vàng

chẳng qua câu chuyện thế gian mặn mòi

thương là nước chẩy huê trôi

thương là đĩa mật con ruôì mến nhau

 

chuvuơngmiện

(tác giả gởi)


*


Chuyện hợp tan ! _ (Quốc Dũng) _ Hà Thanh Xuân

 

 

 


_________________________________________________
Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank