DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,531,182

VÌ SAO TÔI GIA NHẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP? – Trả lời của nhà thơ Bùi Chát

Saturday, September 5, 201512:00 AM(View: 6419)
VÌ SAO TÔI GIA NHẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP? – Trả lời của nhà thơ Bùi Chát


VÌ SAO TÔI GIA NHẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP? –

Trả lời của nhà thơ Bùi Chát

 

 

Image result for bùi chát

Image result for bùi chát

 

Image result for bùi chát

 

Image result for bùi chát

nhóm mở miệng

 

 

 

(Trả lời Tạp chí HARPER’S MAGAZINE, Hoa Kỳ)

 

Lý do tôi gia nhập Văn đoàn Độc lập:

- Thúc đẩy tự do sáng tác, tự do công bố tác phẩm, và tự do đọc, qua đó góp phần tạo ra một khu vực văn chương tự do, thoát khỏi quỹ đạo của mọi ý hệ mưu toan áp đặt lên nghệ thuật, đặc biệt là ý hệ cộng sản.

- Bình thường hóa các hoạt động nhằm khuyến khích và đa dạng hóa sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam.

Bùi Chát, nhà thơ, Sài Gòn

Reasons for belonging to the League of Vietnamese Independent Writers:

- Possibility of creative freedom, publishing freedom and the unrestricted freedom to read by means of which people can create space for free literary style and escape attempts to forcefully manipulate the natural path of art conducted especially by the communists.

- Normalization of all processes regarding stimulation and diversification of the civic society development in Vietnam.

 

 

Bùi Chát,

poet from Saigon

(từ: VV)

 

 

 

*
Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank