DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,801

ĐƯƠNG HIỆN ĐẠI - Chu vương Miện

Sunday, September 27, 201512:00 AM(View: 3832)
ĐƯƠNG HIỆN ĐẠI - Chu vương Miện

Chu Vương Miện
Image result for ký họa kháng chiến


ĐƯƠNG HIỆN ĐẠI

Đừng có kháng chiến gì cả

và cũng chả cần trường kỳ

khiến chán

chán thấy bà mụ nội

cũng đừng thèm tranh đấu

đấu tranh và trâu đánh

không cần có chiến thắng

Điện Biên Phủ

Điện Biên Quận

Để làm ký gì?

Cũng chả cần anh hùng

Dân tộc sắc tộc Võ Nguyên Giáp

Cứ giữ y nguyên văn

Nô lệ Pháp

Đánh đấm làm cái chó gì?

Đánh riết nợ nần

Và lệ thuộc Trung Quốc

Mất thác mất đảo

Lại thêm họa mất nước

Đúng là 1 bọn ngu

Số 1 của nước Đại Cồ Việt

Đánh cho Mỹ cút

Đánh cho Ngụy nhào

Rồi bọn tay sai bán nước

Hồ Đồng Duẩn Giáp

Cả đời đi bộ

Và đi xe đạp

Thủ vai gian thần

Tần Cối [làm kép hát]

Hậu duệ Lê Chiêu Thống

Mạc Đăng Dung

Quỳ bò trước ải Nam Quan

Dâng từng mâm bạc

Từng mâm vàng

Bao nhiêu năm

Tưởng đã quên?

giờ lại nẩy nòi ra

Toàn 1 phường bán nước?

Toàn 1 phường nối giáo cho giặc

1 đứa ngu độn tự tôn

Vỗ ngực xưng với mọi người

Là Bác?
 

 

GIỜI LÀM 

Image result for ký họa kháng chiến1 trận lăng nhăng

Ông chuyển ra thằng

[thằng chuyển ra con]

“Ca Dao kéo“

Thằng dân vẫn cứ thằng dân

Từ Tây đến Mỹ vẫn không có gì?

Miền nam cụ Diệm cụ Kỳ

Cụ Hương cụ Thiệu [vẫn cu li như thường]

Miền bắc cụ Hồ chí Minh

Cụ Lê Duẩn cụ Nguyễn Thị Bình

Ngô khoai bữa bữa xâm mình mà nhai

Đỗ 10 - Võ văn Kiệt vẫy đuôi

Bao năm cũng chỉ có dài cái đuôi

70 năm cũng chả ra người?


 
Chu Vương Miện

(tác giả gởi)

*
Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank