DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,508,133

khaly chàm - chạm & vang

Friday, October 9, 201512:00 AM(View: 6774)
khaly chàm - chạm & vang

khaly chàm


 

Image result for khaly chàmchạm & vang

 

 

lòng cũng muốn chân chạm bờ bỉ ngạn

bát nhã thuyền đáy rỗng sợ hồn kinh

ta treo áo giang hồ trên cành liễu

A di đà… hẹn lại kiếp lai sinh

 

mười phương Phật sao quá dài con số

đếm ngất ngư chưa giáp hết chỗ ngồi

có vị nào còn lang thang nơi trần thế

ta xin mời cạn vài cốc cho vui?

 

nếu phạm giới kẻ phàm phu chịu tội

đã còng lưng thêm nữa có sao đâu

mấy mươi năm hít thở bằng thơ, rượu

luyện “sơ gan thần chưởng” bạc mái đầu 

Image result for khaly chàm


 

lòng cũng muốn vào chùa nghe hoằng pháp

sợ nhà sư phát hoảng miệng ta cười

lạ lùng gì hơn triệu năm có thể

thiên niên kỷ này vẫn kiếp đười ươi

 

có những lúc thèm cạo đầu xuống tóc

choàng cà sa khất thực sống cầm hơi

nhưng nghiệp chướng lục căn nào cho phép

say ngả nghiêng cóc cần biết đất trời

 

không còn giọt… ta ném vèo chai rượu

theo dòng đời trôi ngược phía thượng lưu

chợt bắt gặp Thích Ca ngồi nhắm mắt

ta quay về chờ chạm mặt thiên thu

 


khaly chàm
(tác giả gởi)
*
Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank