DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,381,871

Nguyễn Trọng Tạo - HỌ LÀ AI MÀ ÁC HƠN GIẶC CƯỚP?

Wednesday, May 11, 201612:00 AM(View: 5429)
Nguyễn Trọng Tạo - HỌ LÀ AI MÀ ÁC HƠN GIẶC CƯỚP?

Nguyễn Trọng Tạo
Image result for nhà thơ nguyễn trọng tạo


HỌ LÀ AI MÀ ÁC HƠN GIẶC CƯỚP?


Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu

Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.

Nhân danh ai...
Ôi Đất Nước tôi
Cây xanh - đẵn
Biển xanh - trào máu
Rừng - bùn đỏ
Sông - nước thì "nhập ngoại"
Nhân danh ai
Bóp cổ tiếng kêu đòi.


Image result for đàn áp nhân dân


Chưa thấy bao giờ trên Đất Nước tôi
Những tấm ảnh trả lời cho tất cả
Những câu hỏi hơn lời thề khắc đá
Nhân danh ai mà câm tiếng trả lời.
Nhân danh ai ra lệnh đánh dân tôi
Họ ác hơn giặc cướp

Ôi Cha Ông bao phen thắng xâm lược
Có buồn không đẻ ra lũ đê hèn.
Tổ quốc này có người tỉnh kẻ điên
Tham sân si bao giờ cho hết được
Nhưng những kẻ rắp tâm xây mộng ác
Sẽ bị nhấn chìm dưới sóng lớn Nhân Dân.


*


Thiếu Khanh chuyển ngữImage result for thiếu khanhMORE CRUEL THAN BANDITS - WHO ARE THEY?


In whose name did they give orders
To hit unarmed people just holding banners?
People who know those words legible:
Independence, Freedom, and the country of the People

In whose name did they hit children
They hit the mothers
They hit the fathers
They hit the sisters
Shedding their blood

What did they eat that made them more stupid than cows and pigs are
Those cows and pigs are more useful for people by far

In whose name are they to be?
Oh my country
Trees have been felled
Blood vomited in the sea is beheld
In red mud forests are sunk ever
In the rivers flowing foreign water

In whose name
are they suffocating claimers?
Having never seen in my country
Those pictures - the answer for all to be
The questions – more like swears carved in stone
In whose name do they give no answers to anyone?
In whose name my people they hit?
They are more cruel than bandits.

Against invaders - our ancestors have many times won
Shall they feel ashamed to have these too despicable offspring in the sun?
In our fatherland there may be people wise or crazy
Greed, anger and ignorance may anytime there be
But those who dream of doing evil
Shall be submerged under the great waves of the People


*


English translation by Thiếu Khanh

(Thiếu Khanh gởi)

 

GHI CHÚ THÊM:

Bình luận dưới bản dịch của tôi bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo "Họ là ai mà ác hơn giặc cướp" đăng trên trang fb Nguyễn Trọng Tạo, có người ghi như sau:

"You can't translate a poem. The translation you did, destroy (sic) the original."

(Ông không thế nào dịch một bài thơ. Bản dịch của ông đã phá hủy cái nguyên thủy (của bài thơ)"

Đây là lời hồi đáp của tôi:

*

To Mai Nasman:

Theoretically, it's unlikely to translate a poem, but numerous poems have been translated so far. The translation may fail to convey part of the original and authentic feelings from the author, but it must be able to make something felt, at least, in this case, you can understand what the poet means. The Italian and French catchphrases “Traduttore, traditore” and “Traduire, c'est trahir” are both clichés and they are all clichéd. Spoken by a learned scholar, it is the Truth, but by others, like you and me, it is just a comical imitation. The agnosticism applies something philosophically. Don't believe it could cover everything.

Về mặt lý thuyết, có thể là không sao dịch được một bài thơ, nhưng từ trước đến giờ người ta đã dịch vô số bài thơ. Bài dịch có thể không chuyển tải hết những cảm xúc thực sự và nguyên khởi của tác giả, nhưng nó vẫn cho người đọc hiểu được nội dung ý nghĩa, chẳng hạn như ở đây bạn có thể hiểu nhà thơ muốn nói điều gì. Những câu nói cửa miệng của người Ý và người Pháp “Traduttore, traditore” “Traduire, c'est trahir” – dịch là phản – chỉ là những sáo ngữ mòn mỏi cả rồi. Nếu câu đó được nói ra từ miệng một nhà thông thái thì đó là chân lý, còn những người như bạn và tôi nói câu đó thì chỉ là một sự bắt chước lố bịch mà thôi. Thuyết bất khả tri chỉ áp dụng điều gì đó về mặt triết học thôi. Đừng cho là nó có thể được dùng cho mọi chuyện. (TK)

 

*
sap_ngua_cover_final-2-contentSấp Ngửa 


Tân truyện và Tạp ghi Văn Nghệ của Trần Yên Hòa đã phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu

Bạn Văn Nghệ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2016

Trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1533188298

Copyright © Trần Yên Hòa.

 

Quý độc giả có thể vào đây để mua sách

358 trang. Giá: $20.00 US


 

Amazon Sấp Ngửa


 Nếu quý độc giả muốn có sách gởi qua Bưu Điện với chữ ký của tác giả,

Xin gởi ngân phiếu $23.00 về địa chỉ:

Trần Yên Hòa

9155 Pacific Ave #246

Anaheim, CA 92804

hoặc liên lạc qua email:

 

tran_hao47@yahoo.com

ĐT: (714) 360-7356

 

Trân Trọng
*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

 blank