DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,444,051

Thơ Nguyễn Hàn Chung, Đặng Xuân Xuyến

Friday, August 19, 20165:00 PM(View: 3052)
Thơ Nguyễn Hàn Chung, Đặng Xuân Xuyến

Nguyễn Hàn Chung


Image result for gái đẹp

 


Lên Facebook
hỏi tiểu Đỗ

                
“Thương nữ bất tri vong quốc hận
 Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa “

Đỗ Mục

 


Mấy trai ông háo sắc

Thấy gái đẹp là like
Còn chuyện dân chuyện nước
Ai bàn mặc kệ ai

Ông lại trách gái điếm
Không lo mất giống nòi?

Giống mất còn giống lạ
Giống ông chớ giống ai

Chiều hảo lơ hảo lớ
Miễn có thêm vài chai
Thì mẹ nó cũng  bán
Huống chi cái giống nòi

Chuyện hưng vong, hữu trách
Bàn chi cho nhức tai
Mặc chuyện tầm phào ấy
Chi bằng ta lai rai

Lên face book like tuốt
Khi thấy em chân dài
Là ăn no ngủ kỹ
Tội chi “Anh là ai“

Nguyễn Hàn Chung
(tác giả gởi)


*


Đặng Xuân Xuyến


Image result for đặng xuân xuyến


LỠ

 
Tôi đắm hồn tôi nơi bến vắng
Lướt khướt trăng vàng rớt đáy sông

Thầm thĩ với người từng vun mộng

Trăng kia bến cũ có thay dòng?

Mỗi độ chiều tàn, đêm rủ xuống
Môi kề môi ấy có lạ không?

Và đã khi nào mỏi mòn trông
Héo hắt than hoa lạc cuối dòng?
Có còn đứng đợi chờ trăng xuống

Mơ dạo cùng ai cõi phiêu bồng...?

Tôi biết, nhưng thôi, chỉ rầu lòng

Ái tình cố níu cũng bằng không

Lòng người còn thẳm hơn sông rộng
Chỉ lỡ nhịp chèo đã qua sông.

*

Hà Nội, chiều mưa 19.08.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(tác giả gởi)*


 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-contentMua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810

 blank

 

 

Nha Khoa