DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,951,400

TRẦN DZẠ LỮ - DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI (Phần 10)

Thursday, December 1, 20163:50 PM(View: 2056)
TRẦN DZẠ LỮ - DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI (Phần 10)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, April 9, 20191:45 PM(View: 101)
Trong tất cả văn nghệ sĩ thân quen với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có lẽ tôi là người ít gặp ông nhất ngoài những lá thư của ông gởi cho tôi và những bài viết của tôi về ông. Cả hai đều viết cho nhau bằng giấy ca-rô,
Sunday, April 7, 20198:30 AM(View: 51)
“Sayonara” hiểu theo nghĩa đen, “vì phải như vậy”, là lời chào tạm biệt hay nhất tôi từng được nghe. Không giống như Auf Wiedershens hay Au Revoirs, nó không vờ làm ra vẻ can đảm để “hẹn gặp lại”
Thursday, April 4, 20198:33 AM(View: 85)
Giữa thời khắc trời đất giao mùa, trải tâm tư theo gần hai trăm trang sách
Tuesday, March 26, 201911:22 AM(View: 106)
Không phải tiếng Việt của nước Việt mà là tiếng Anh của nước Mỹ.
Saturday, March 23, 20192:41 PM(View: 107)
Câu thơ văn xuôi này của Bùi Giáng mang hai đặc tính: một là ý nghĩa nói về ngày Tết và mùa Xuân, hai là chữ nghĩa đi ngược chiều thời gian. Dĩ nhiên là mồng ba đẩy lùi mồng hai; mồng hai đẩy lùi mồng một. Như vậy hôm nay Nguyên Đán nằm ở vị trí nào trên chuỗi tháng ngày?