DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,528,521

NGUYỄN LƯƠNG VỴ - TIỄN BIỆT NGUYỄN BẮC SƠN

Tuesday, August 4, 201512:00 AM(View: 8698)
NGUYỄN LƯƠNG VỴ - TIỄN BIỆT NGUYỄN BẮC SƠN

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 


Image result for sen xanh


TIỄN BIỆT NGUYỄN BẮC SƠN

 

Image result for nhà thơ nguyễn bắc sơnBạn đã về với diệu âm bay

Phan Thiết nắng rưng rưng sáng nay

Chớm thu chưa lạnh trời phương ấy

Mà buốt lòng ta ở chốn nầy

 

Mà nhớ lắm câu thơ bạt mạng

Một thời sặc máu của quê hương

Hồ trường say ngất trời ưu hận

Ngâm tràn cho đỡ bớt bi thương

 

Mà nhớ lắm câu thơ bầm dập

Một thời khô huyết của ly tan

Chiến tranh? Dấu hỏi không lời đáp

Chỉ có mồ ma réo ngập tràn

 

Mà nhớ lắm câu thơ phiêu hốt:

Mắt người như cánh hoa sen xanh (*)

Diệu âm Bát Nhã Ba La Mật

Hẹn sẽ về cùng bạn hòa thanh.

 

 

Nguyễn Lương Vỵ

Calif. 2:30 AM, 04.08.2015

(tác giả gởi)

 

Ghi chú:

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (tên thật là Nguyễn Văn Hải), sinh năm 1944 tại Phan Thiết, từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 04.08.2015 tại quê nhà (theo thông báo của nhà thơ Võ Chân Cửu qua email). 2 tập thơ tiêu biểu: Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1972)- Ở Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1995).

 

(*) Mắt người như cánh hoa sen xanh

 Mắt của rừng nai mắt của tình

 Một sáng ta về ngây ngất nhớ

 Âm thầm thu phát những âm thanh.

 (Diệu Âm - Nguyễn Bắc Sơn)

 

 

Họp Mặt Trung học Trần Cao Vân Khối Lớp 58, 59, 60 July 04.15


 

 Image result for nhà thơ nguyễn bắc sơn

 

 

 

* 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank