DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,481,531

Ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai - Nguyễn Đăng Trình

Sunday, May 25, 201412:00 AM(View: 6865)
Ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai - Nguyễn Đăng Trình


Ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai

 

 

le_thi_tuyet_mai_tu_thieungọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là ngọn đuốc
soi đường cho Việt Nam bến tự chủ tự cường


ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là hỏa diệm sơn
thiêu kẻ thù truyền kiếp bắc phương thành tro bụi

ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là mũi tên tầm nhiệt
bắn nát lương tri bầy cõng rắn rước voi


ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là lò sưởi
hồi sinh bao mảnh đời thiếu áo đói cơm


ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là dòng điện
nung hấp những trái tim vô cảm đớn hèn


ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là hào quang
tỏa khắp năm châu bốn biển ánh tình người…24/5/2014
Nguyễn Đăng Trình
(từ sangtao.org)
*Việt Nam Minh Châu Trời Đông - Hợp Ca

Lửa Bolsa

 Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

 


_________________________________________________
Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank