DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,346,591

Nguyễn Hàn Chung - Thơ trước khi get out

Tuesday, May 3, 201612:00 AM(View: 6630)
Nguyễn Hàn Chung - Thơ trước khi get out

Nguyễn Hàn Chung


Image result for ra điThơ trước khi get out

 

đêm nay tôi phải rời Việt Nam

quay lại Mỹ

tai còn nghe tiếng hô vang vang

Formosa get out get out

trả cho chúng tôi biển sạch

 

tôi có hay hướm gì đâu

cũng là một loại get out thôi

có điều get out trong nước mắt

 

mai là tôi được ăn sạch

mai là tôi được uống sạch

mai là tôi được thở sạch

tôi chửi tổng thống Huê Kỳ

đá lông nheo với cô em cảnh sát

 

Image result for ra đi


còn mẹ tôi

còn em tôi

lớ quớ trương tấm băng rôn 

tố cáo cái trò giấu đầu lòi đuôi

 là bị bắt

chí ít cũng được khuyến mãi đôi cái bạt tai đá đít

của những người lẩm nhẩm phô mô sa ghét âu

 

tôi có hay hướm gì đâu

một thằng get out rách nát

tôi thương mẹ tôi

tôi thương cha tôi

lưng còng đói khát

đánh được con cá tươi xanh hì hục mang về

đến bờ là ngơ ngơ ngác ngác

 

Image result for ra đitôi chỉ là một thằng get out thôi

có hay hướm gì đâu

đã trốn không làm công dân Việt

nhưng ai cấm

tôi đau tôi viết

 

Formosa chỉ là một giọt nước

trào ra từ cái hũ Thành Đô

đêm nay tôi phải rời Việt Nam

ngày mai là người nước khác

một thằng get out tồi

ó hay hướm gì đâu

mà khoát loác

 

nhưng không thể cắm đầu đi tuốt


2/5/2016

Nguyễn Hàn Chung

(tác giả gởi)

*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address