DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,348,151
Thursday, June 18, 20209:30 AM(View: 398)
Nguyễn Đức Sơn cầm một con dao
Tuesday, June 16, 20207:12 PM(View: 316)
Trump không giải quyết được những vấn nạn của Hoa Kỳ và nhân loại nhưng phơi trần
Saturday, June 13, 202011:24 AM(View: 339)
Quì xuống để khóc thương, xin lỗi và rồi đứng lên để dựng
Thursday, June 11, 20209:18 AM(View: 442)
Khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, những phần từ này như diều gặp gió, ăn nói
Wednesday, June 10, 20208:54 AM(View: 327)
Một chính quyền không dùng lính đàn áp dân. Chúng ta cần một chính quyền