DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,073,335
Wednesday, May 29, 20198:04 PM(View: 467)
Nhớ Trịnh thì nhớ những gì? Nhớ
Saturday, May 25, 20198:20 AM(View: 393)
Trần Ngọc Thêm, người ấu trĩ dốt nát,
Monday, May 20, 20199:12 AM(View: 341)
“Sao bây giờ nhiều nhà thơ thế?”. Đó là câu hỏi của anh bạn tôi
Monday, May 13, 20196:53 PM(View: 326)
Đây là biểu tượng cho một thứ văn hoá nô bộc và tôn sùng lãnh tụ theo tâm lý bầy đàn thời Trung Cổ.