DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,320,722

Lê Xuân Nhuận - THƯỢNG-TỌA THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ-THIÊU

Saturday, November 9, 20197:11 AM(View: 820)
Lê Xuân Nhuận - THƯỢNG-TỌA THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ-THIÊU

THƯỢNG-TỌA
THÍCH QUẢNG ĐỨC
TỰ-THIÊU

 

blank

 

 

I

        Sáng ngày 11 tháng 6 năm 1963 (nhằm ngày 20 tháng Tư năm Quý Mão), Thượng-Tọa Thích Quảng Đức đã tự-thiêu tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (trước trụ-sở Tòa Đại-Sứ Cambodge), Saigon, để mong thức-tỉnh lương-tri của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, kẻ đã cố-tình gây nên đại-nạn cho Phật-Giáo Việt-Nam. Các phóng-viên ngoại-quốc có mặt tại chỗ đã tường-thuật ngay biến-cố này, gây nên một xúc-động lớn và phản-ứng mạnh trên khắp hoàn-cầu.

 

        1/ Sau đây là một đoạn trích từ một bài báo của ký-giả David Halberstam, nguyên phái-viên của tờ báo New York Times (Hoa Kỳ) tại Saigon vào năm 1963, sau đó đã được in lại cuốn sách hồi-ký The Making of a Quagmire(Việc Tạo Nên một Bãi Lầy) của David Halberstam (sách dày 323 trang, do nhà xuất-bản Random HouseNew York ấn-hành năm 1965 − ASIN: B0000CMQGF − đã được giải thưởng cao-quý Pulitzer), ở trang 211: 

 

blank

 

(Lời Tường-Thuật Thẳng Thừng về Sự Kết-Nghĩa Bếp-Bênh của Hoa-Kỳ với Miền Nam Việt-Nam)

 

 

       ... Ngày 10-6-1963, một phát-ngôn-nhân của phía Phật-Giáo báo tin riêng cho các phóng-viên Mỹ biết rằng “một sự-việc quan-trọng” sẽ xảy ra vào sáng hôm sau trên khoảng đường bên ngoài Tòa Đại-Sứ Cam-Bốt tại Saigon. Đa-số các phóng-viên đã không lưu-tâm đến thông-điệp này, vì vụ khủng-hoảng Phật-Giáo đã xảy ra từ hơn một tháng nay rồi; và ngày hôm sau thì chỉ có vài ký-giả đến đó, trong đó có David Halberstam của tờ New York Times và Malcolm Browne là Trưởng Phòng đại-diện của Associated Press (AP) ở Saigon.
        “Ngài Thích Quảng Đức cùng đến với một đoàn diễn-hành khởi từ một ngôi chùa gần đó. Khoảng 350 tăng ni đi thành đội hình hai hàng dọc, dẫn đầu là một chiếc xe hơi hiệu Austin, Ngài ngồi trong đó. ... Họ mang các biểu-ngữ viết bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh. Họ tố-cáo chính phủ Diệm và chính-sách đối với giới Phật-Tử, yêu-cầu thực-thi các lời hứa về bình-đẳng tôn-giáo.  Có một vị sư khác cũng đã tình-nguyện tự-thiêu, nhưng nhường cho Thượng-Tọa Thích Quảng Đức vì Ngài cao/thâm-niên hơn.
        “Sự-việc đã xảy ra tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Ngài Thích Quảng Đức từ trong xe hơi bước ra cùng với hai vị sư khác. Một vị trải một tấm nệm trên đường, còn vị kia thì mở thùng sau xe lấy ra một cái can loại đựng 5 ga-lông xăng. Trong lúc đoàn diễn-hành vây tròn quanh Ngài, Thượng-Tọa Thích Quảng Đức lặng-lẽ ngồi xuống trên tấm nệm, trong tư-thế tọa thiền truyền-thống của Phật-Giáo. ... 
        “Ngài lần chuỗi hạt và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trước khi quẹt một cây diêm và tự châm vào người mình. Lửa phựt cháy trùm áo quần và da thịt Ngài, và đám khói đen lẫn với mùi dầu bốc lên từ thân-thể đang cháy rực của Ngài. ...
        “Các nhân-viên Cảnh-Sát cố gắng tiến vào nhưng không thể nào vượt qua hàng rào tăng+ni vây quanh Ngài. Có một nhân-viên cảnh-sát đã quỳ mọp xuống đất kính bái Ngài. Các người chứng-kiến cảnh ấy đều quá đỗi sững-sờ đến độ lặng thinh, nhưng rồi vài người khóc nức lên và nhiều người bắt đầu tụng kinh. Nhiều tăng và ni, choáng-váng, cũng như một số người qua đường, đã phủ phục trước nhà sư đang tự-thiêu. Một Thầy dùng máy phóng-thanh liên-tiếp loan tin, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, rằng “Một vị Tăng tự-thiêu đến chết. Một vị Tăng trở thành Tử-Đạo. ...”
hoặc: 
 
        Nguyên-văn:
 ... On 10 June 1963, a spokesperson for the Buddhists privately informed the U.S. correspondents that “something important” would happen the following morning on the road outside the Cambodian embassy in Saigon. Most of the reporters disregarded the message, since the Buddhist crisis had at that point been going on for over a month, and the next day only a few journalists turned up, including David Halberstam of the New York Times and Malcolm Browne, who was the Saigon bureau chief for the Associated Press.
        “Thích Quảng Đức arrived as part of a procession that had begun at a nearby pagoda. Around 350 monks and nuns marched in two phalanxes, preceded by an Austin Westminster sedan, carrying banners printed in both English and Vietnamese. They denounced the Diệm government and its policy towards Buddhists, demanding that it fulfill its promises of religious equality. Another monk offered to burn himself, but Thích Quảng Đức's seniority prevailed.” ... 

 

blank 

       (Today, the car in which Thích Quảng Đức traveled to his self-immolation is parked at Hué's Thien Mu Pagoda: Ngày nay, chiếc xe đã chở Thầy Quảng-Đức đến nơi tự-thiêu được để tại Chùa Thiên Mụ Huế.)

        “The act itself occurred at the intersection of Phan Dinh Phung Boulevard and Le Van Duyet Street. Thích Quảng Đức emerged from the car along with two other monks. One placed a cushion on the road while the second opened the trunk and took out a five-gallon gasoline can. As the marchers formed a circle around him, Thích Quảng Đức calmly seated himself in the traditional Buddhist meditative lotus position on the cushion. ... 
        Thích Quảng Đức rotated a string of wooden prayer beads and recited the wordsNam Mô A Di Đà Phật” (“homage to Amitabha Buddha”) before striking a match and dropping it on himself. Flames consumed his robes and flesh, and black oily smoke emanated from his burning body. ...  
        “Police who tried to reach him could not break through the circle of Buddhist clergy. One of the policemen threw himself to the ground and prostrated himself in front of Thích Quảng Đức in reverence. The spectators were mostly stunned into silence, but some wailed and several began praying. Many of the monks and nuns, as well as some shocked passersby, prostrated themselves before the burning monk. In English and Vietnamese, a monk repeatedly declared into a microphone, A Buddhist priest burns himself to death. A Buddhist priest becomes a martyr. ...”>>
       
        2/ Các chi-tiết tương-tự cũng đã được các nhà báo khác kể lại, và sau đó đã được in lại trong ít nhất là các cuốn sách nổi tiếng sau đây:
        - “Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins of America's War in Vietnam, 1950-1963” của Seth Jacobs, do Rowman & LittlefieldLanham xuất-bản năm 2006 - ISBN 0-7425-4447-8 (Viên quan-lại giữa thời Chiến-Tranh Lạnh: Ngô Đình Diệm và các Nguồn Gốc của Cuộc Chiến Hoa-Kỳ tại Việt-Nam).
        - “Vietnam: A History” của Stanley Karnow, do Penguin BooksNew York xuất-bản năm 1997 − ISBN 0-670-84218-4 (Việt-Nam: Một Lịch-Sử).
        - “Death of a Generation” của Howard Jones, do Oxford UniversityNew York xuất-bản năm 2003 − ISBN 0-19-505286-2 (Cái Chết của Một Thế-Hệ).
        
        3/ Ký-giả Malcolm Browne của thống-tấn-xã Associated Press đã chụp được mấy bức ảnh cảnh-tượng này. Một bức đã được đăng kèm bài báo gửi về Hoa Kỳ ngay sau đó. Một bức tương-tự về sau đã được giải thưởng cao-quý “Bức Ảnh Giá-Trị Nhất của Báo-Chí Thế-Giới trong năm 1963


Burningmonk.jpg

Thích Quảng Đức

 

 

(Journalist Malcolm Browne's photograph of Thích Quảng Đức during his self-immolation. A similar photo won the 1963 World Press Photo of the Year.) 

Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Browne

 

        4/ Một trong nhiều bài báo khác, là bài của “Nhóm Sưu-Tầm Tin-Tức Trọng-Đại(News Finder) trên Liên Mạng Toàn-Cầu, có đăng một bức ảnh khác (bên trái có thêm mấy người trước đầu xe hơi), với lời tường-thuật sau đây:  

 

        “Thích Quảng Đức – Trái Tim Bất Diệt

        ... Ngày 11-6-1963 - ... Ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt vào cái ngày đặc-biệt này lại càng đông nghẹt hơn. Hình như là có người nào đang bị hỏng máy xe hơi ở giữa đường, phần đông những khách qua đường không nghi-ngại gì. ... Thình-lình, một nhóm nhà sư từ trong xe hơi bước ra. Từ các lề đường, nhiều tăng và ni hơn, vốn chờ đợi sẵn từ các phía, tiến đến với các vị vừa từ xe hơi ra, làm thành một vòng tròn vây quanh một vị ở giữa. ...  Ngài Thích Quảng Đức 73 tuổi trầm-lặng ngồi xuống trong thế tọa-thiền.... Trong lúc sự-việc (tự-thiêu) diễn ra thì các vị ni bật khóc nức-nở. Tuy nhiên, Ngài Thích Quảng Đức vẫn giữ yên-lặng. Ngài ngồi trầm-lặng. ... Ngài điềm-tĩnh tự quẹt cây diêm tuyệt-mệnh của chính Ngài. Ngài lặng-yên khi các ngọn lửa bao phủ toàn thân Ngài. Ngài không hề một lần nào rên la vì đau-đớn hay cử-động một bắp thịt nào, trong khi thân-xác Ngài cháy dần thành than tro. ...”

Nguyên-văn:         

Thich Quang Duc - The Living Heart

 Posted by Fotopoulou Sophia in Religion section

June 11, 1963, in Saigon, Vietnam, a Buddhist monk, Thich Quang Duc immolated himself in a busy intersection.

 

 


June 11, 1963
- ... The intersection at Phan-Dinh Phung and Le Van Duyet on this particular day was even more congested than usual. There seemed to be someone with car trouble in the middle of the road, most bystanders weren't suspicious. ... Suddenly, a group of Buddhist monks stepped out of the car. From the sidewalks of the street even more monks and nuns who were waiting in the wings joined those in the car, encircling a single individual. ... Seventy-three year old Thich Quang Duc quietly assumed the lotus position.... The nuns broke into sobs as the imminence progressed. However, Duc remained silent. He was silent. ... He was silent when he struck his own fatal match. He was silent when the flames engulfed his body. Not once did he cry out in pain or move a muscle as he was reduced to ash. ...

 
        5/ Bên cạnh (các) bức ảnh nổi tiếng thế-giới của nhà báo Mỹ Malcolm Browne, như đã thấy trên, theo tài-liệu từ Việt Nam thì còn có một bức ảnh khác, do một người Việt Nam chụp được, mà không dám để lộ ra dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa.
         Xin trích mấy đoạn trong bài “Gặp Tác Giả Bức Ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu” của Uy Linh – Uyên Viễn:
        “... 33 năm trước, ngày 11-6-1963, Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu, phản đối sự kỳ thị và đàn áp tôn giáo của Chính phủ Ngô Đình Diệm. Hình ảnh sáng ngời bất khuất đó đã được kịp ghi lại qua ống kính của một nhà nhiếp ảnh Việt Nam nổi tiếng, nhắc nhở một thời kỳ lịch sử của phong trào Tăng Ni Phật tử đấu tranh chống lại chế độ này. Trong một chiều tháng 5, chúng tôi đã đến thăm tác giả của bức ảnh - thầy Nguyễn Văn Thông, nghệ sĩ nhiếp ảnh, giảng viên Hội Nhiếp ảnh (ở Saigon). ...  
        ... Thầy NVT kể: lúc đó, tôi là nhà nhiếp ảnh nhưng cũng là một phóng viên tự do hay gởi ảnh thời sự cho Ảnh Xã (một cơ quan nghề nghiệp lúc bấy giờ, chuyên cung cấp ảnh cho báo chí). Do một vài nguồn tin, tôi được biết sẽ có một cuộc biểu tình lớn của Tăng Ni Phật tử sắp tới. Và, ... ngày 11-6 ấy đã đến. Từ tổ đình Phật Bửu Tự (đường Cao Thắng - Sài Gòn), hơn 300 Tăng Ni Phật tử đã biểu tình đi dài đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8). Tại đây Bồ tát Thích Quảng Đức (TQĐ) đã tự thiêu. Sau khi làm lễ 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, Ngài ngồi kiết già, tay bắt ấn Cam Lộ, quay mặt về hướng Tây. ... đổ xăng lên khắp người và mồi lửa được bật lên. ... Các Tăng Ni phong tỏa các ngả đường, cả xe cứu hỏa cũng không vào được. Ngọn lửa cứ bốc cao dần. ... Chen chân trong các vòng rào Tăng Ni, tôi cùng một vài người, trong đó có cả phóng viên nước ngoài, đã thực hiện bức ảnh. ...
        ... Lục trong các tập album ảnh, thầy NVT tặng chúng tôi bức ảnh Bồ tát TQĐ tự thiêu. ... Mặc dù vậy, thời gian đó, ảnh không được đưa ra để tránh sự khó dễ của chính quyền. Năm 1964, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức một cuộc triển lãm ảnh về phong trào đấu tranh của Tăng Ni Phật tử năm xưa. Thầy NVT đã tặng bức ảnh này và đó là lần đầu tiên nó được phổ biến rộng rãi. Đối với thế giới, cũng bức ảnh Bồ tát TQĐ tự thiêu, chụp từ góc độ khác, đã được Peter Brown (đúng ra là Malcolm Browne) - người Mỹ - phóng viên hãng thông tấn UPI (đúng ra là AP) đưa ra ngay trong năm 63 và đã đoạt giải nhất ảnh báo chí thế giới. Riêng tại Việt Nam, bức ảnh được biết đến với tác giả Nguyễn Văn Thông. ... Bức ảnh... mà ông thích chính là ảnh Bồ tát TQĐ tự thiêu. Bức ảnh này đã được các giải thưởng cao tại Phần Lan và New Zealand năm 66-67. ...”
 

blank

Bức ảnh lịch sử

 

        6/ Tiếp-tục sưu-tầm, thì tôi tìm ra thêm được một bức ảnh khác, có cái can xăng đã bị xẹp xuống, vì được để gần ngọn lửa, sau lưng Thượng Tọa Thích Quảng Đức đang bị lửa phủ cả người.
         Xin xem (trên Mạng của Nhóm “WebShots” − Những Bức Ảnh Giá-Trị trên Liên-Mạng Toàn-Cầu):
 
1963. Thich Quang Duc, the Buddhist priest in Southern Vietnam, burns himself to death protest!
 
     blank

                                                                                               Xem: http://news.webshots.com/photo/2728355910030734170iTPHtV

 

 

II

 

 

        Tất cả các bức ảnh trên đây đều đã được chụp và phổ-biến trên các phương-tiện truyền-thông trên khắp thế-giới, liền sau biến-cố tự-thiêu của Thượng Tọa Thích Quảng Đúc vào ngày 11-6-1963 cho đến nay. Tôi thấy có các đặc-điểm:

 

        1/ Thượng Tọa Thích Quảng Đức ngồi quay mặt về hướng phải, chiếc xe hơi nằm chênh về bên trái của Ngài, đầu xe hơi nằm chênh (vượt quá) phía sau lưng Ngài.

        2/ Cái can xăng nằm gần, phía sau lưng Ngài, gần Ngài, xa chiếc xe hơi.

        3/ Lúc ảnh được chụp và trong khung ảnh thì không có bóng dáng một nhân-viên Cảnh-Sát sắc-phục nào ở xung quanh. V.v...

 

 

III

 

 

         Bỗng nhiên, vào ngày 28 tháng 11 năm 2008, có người đưa lên Mạng Lưới “You Tube” một đoạn video mô-tả cảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức tự-thiêu, theo link dưới đây:

Nov 28, 2008 ... Assist and draw your own conclusions! (ASSISTA E TIRE SUAS PROPRIAS CONCLUSÕES!!!) Silent protest Thich Quang Duc, born 1897, was a Vietnamese. ...”

Hoặc bấm vào đây: http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4 (cuộc tự-thiêu - phổ-biến: 2008)
 
        Tôi thấy có các đặc-điểm sau đây:
 
        1/ Người đóng vai Thượng Tọa Thích Quảng Đức ngồi quay mặt về hướng trái, chiếc xe hơi nằm chênh về bên phải của ông ấy, đầu xe hơi nằm chênh cách xa (chưa tới) phía sau lưng ông ấy (hoàn-toàn ngược với vị-trí trong các bức ảnh đã được chụp tại chỗ trước kia).
        2/ Cái can xăng, còn nguyên hình dạng, được đặt ở sát bên cạnh cửa trước bên trái của chiếc xe hơi, cách ông ấy rất xa. (Ưu-điểm”: lửa phực từ phía trước mặt của người tự-thiêu, chứ không phải từ phía cái can xăng, ở gần xe hơi, nơi mà kẻ xấu bịa rằng đã có rưới một đường xăng dẫn lửa từ đó đến chứ người tự-thiêu thì đã mê-man không thể tự bật lửa được!)
        3/ Có nhiều nhân-viên Cảnh-Sát Sắc-Phục, bên này và bên kia, nắm tay nhau làm thành hàng rào, ngăn cản đẩy lui không cho tăng ni và đồng-bào ào tới gần người tự-thiêu, nhất là cố gắng giữ trật-tự giùm cho biến-cố này, và không can-thiệp để chận đứng mà còn tỏ ra tán-đồng sự-việc đang xảy ra.
        4/ Nhà làm phim (đạo-diễn, dàn cảnh, quay phim) đã trổ tài” biến khói từ các ngọn lửa bốc lên thành đám mây đen che tối hết cả không-gian rồi hóa thành những đợt bão lửa đỏ rực vần-vũ trên bầu trời, che mờ cả mặt trời hay mặt trăng (?).
        5/ Tuy nhiên, trên thực-tế, về cuộc tự-thiêu của Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức thì chỉ có vài tấm ảnh-chụp của mấy ký-giả mà thôi, chứ không có một đoạn phim-quay video nào cả. Lý-do, như đã kể trên, là vì các phóng-viên chỉ được báo tin riêng (rỉ tai) về “một sự việc quan trọng” gì đó bên ngoài Tòa Đại-Sứ Cam-Bốt (tức là nguồn tin chưa được kiểm-chứng) mà thôi, trong lúc cuộc biểu-tình tại Phật Bửu Tự trên đường Cao Thắng là trung-tâm của biến-cố thời-sự chính cả thế-giới đều theo-dõi vào thời-gian đó, thì đã được loan-báo công-khai từ trước, cho nên đa-số các phóng-viên đã kéo đến phía trước Quốc-Hội (hãy xem video), nơi xuất-phát cuộc biểu-tình, đương-nhiên cùng với các máy quay phim, do đó họ đã chỉ ghi-hình video cuộc biểu-tình tuần-hành nơi đây mà thôi  (Xin xem phần đầu, về cuộc biểu-tình của hằng vạn đồng-bào, trong đoạn video dưới đây - đoạn đầu mà thôi, đoạn sau là mới thêm vào):
Bấm vào đây: http://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8 (cuộc biểu-tình - 1963)
        Theo tôi, phần sau của đoạn video này (cuộc tự-thiêu) là phần mới đóng, ráp nối thêm vào, cho nên đã không rõ-ràng, liên-tục, mà còn dùng cả các bức ảnh khác (của các vị tự-thiêu khác, sau đó: tự-thiêu cạnh cột, sát tường). Quý vị xem lại thì nhận thấy ngay.   
        Vậy thì tại chỗ xảy ra cuộc tự-thiêu lúc đó không có máy quay phim nào (phần đông phóng-viên không tin vào tin báo riêng về biến-cố này, mà đã đổ dồn về vùng có cuộc biểu-tình với hằng vạn người xuống đường), cho nên không có phim-quay tại chỗ lúc đó về cuộc tự-thiêu.
         (Thời-gian đó, tôi ở Ban-Mê-Thuột, và tôi có gặp một số phóng-viên ngoại-quốc. Để quay phim, họ dùng một máy khá lớn, do người quay-phim vác trên vai mà sử-dụng, cùng với một người phụ-tá mang bình battery và đèn pha rọi vào mục-tiêu để quay cho rõ.)
         Ở địa-điểm tự-thiêu, như đã kể trên, chỉ có ký-giả David Halberstam của tờ New York Times và Malcolm Browne là Trưởng Phòng đại-diện của Associated Press (AP) là người chụp được các bức ảnh tại chỗ. Máy lớn thì bận quay cảnh xuống đường phía trước Quốc-Hội (xem http://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8 ); và tại chỗ tự-thiêu thì lúc đó không ai có máy loại nhỏ (cầm tay, bỏ túi), vì nếu có thì đã có đoạn phim video liên-quan được phổ-biến cùng thời với các bức ảnh ngay liền sau đó (1963) rồi.
 
        Không chỉ chúng ta, mà người nước ngoài họ cũng công-khai nêu lên câu hỏi: “Có thật là có một đoạn video quay cảnh tự-thiêu của Ngài Thích Quảng-Đức hay không?” trên Mạng Lưới toàn-khoa quốc-tếAnswers.com” (trả lời tất cả mọi câu hỏi của mọi người trên mặt đất này), và câu trà lời duy-nhất và ngắn gọn là “No” (“Không!”):
(Đường dẫn này thường bị trục-trặc, nếu thế thì xin chép cái địa-chỉ dưới đây mà đưa thẳng lên Mạng):
 
        Nếu đã có rồi thì vì lý-do gì mà sau cuộc Cách-Mạng 1-11-1963 phía Phật-Giáo Tranh-Đấu” không đưa ra chiếu, và từ năm 1963 đến năm 2008 (là 45 năm, ngót nửa thế-kỷ) không thấy phát ra, mà nay mới có, mà lại dàn cảnh ngược chiều, và quay video thời-sự dã-chiến mà làm như dựng một đại-tác-phẩm điện-ảnh kiểu Hollywood không bằng.
        6/ Vừa rồi, có kẻ bị lừa vì đoạn phim đóng nói trên. Có kẻ bịa thêm tin nhảm, tỷ như đồn là Thượng-Tọa Thích Quảng Đức bị đốt (thiêu sống) trong khi Ngài đã "bị chích thuốc mê", v.v. (các vị tự-thiêu khác, ở những nơi khác, cũng thế hay sao?). Kẻ xấu cũng tung lên Mạng một số ảnh chụp cảnh tự-thiêu ấy, nhưng là ảnh của các vị khác, chụp người ngồi trên lề đường đi, sát vách tường nhà, bên cạnh cái cột, gốc cây, v.v. ...

 

*

        Tóm lại:
 
        1/ Về ảnh-chụp (Nói riêng về cuộc Tự Thiêu của Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức): Đã quyết công-khai hy-sinh Tử Vì Đạo, từ trên xe hơi bước xuống, chính giữa ngã tư đại-lộ, theo sau là nhiều trăm người, vây quanh không cho lực-lượng cảnh-sát xen vào can-thiệp, cố ý để cho báo-chí trong nước và ngoài nước quan-sát và chụp ảnh, nói lên Nguyện-Vọng Chính-Đáng của Phật-Giáo-Đồ, lưu lại tấm gương Bi Trí Dũng cho Đạo-Hữu, Dân-Tộc và Lịch-Sử, mà lại... lủi vào ngồi trên một lề đường hẹp, sát một gốc cây, một vách tường rào... mà tự-thiêu? Cho nên, chỉ có những bức ảnh nào được chụp đúng vào giờ phút bất-tử ấy của Ngài Quảng-Đức, mới là ảnh thật, (như ảnh do Malcolm Browne của thống-tấn-xã Associated Press chụp), vì ít nhất thì chúng cũng là ấn-chứng cho sự-nghiệp và danh-dự của các nhà truyền-thông quốc-tế đã được tuyên-dương trước toàn-thể thế-giới.
 
        2/ Về phim-đóng (Nói riêng về Cuộc Tự Thiêu cúa Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức): Cũng như về ảnh, kỹ-thuật của nền văn-minh có thể giúp cho con người tạo ra Giả-Nhân, Giả-Sự, để đáp-ứng nhu-cầu và mục-đích nhất-định của mình. Đoạn phim-quay về Cuộc Biểu-Tình [trước Quốc-Hội] thì thật (vì các máy quay-phim cùng với đa-số ký-giả/phóng-viên đều tập-trung tại vùng đó, ghi được tại chỗ cảnh hàng ngàn người ào-ạt xuống đường, đụng độ với lực-lượng an-ninh trấn-áp bạo-động, diễn ra trên một chặng đường dài); nhưng đoạn phim-đóng về Cuộc Tự-Thiêu [trước Tòa Đại-Sứ Cam-Bốt] thì là mới đóng, vì làm gì vào giai-đoạn đó mà có một lực-lượng Cảnh-Sát (dưới quyền Tổng-Giám-Đốc Nguyễn Văn Y và Phụ-Tá TGĐ Trưởng Khối CSĐB Dương Văn Hiếu tay sai Nhà Ngô) chính-thức và công-khai đứng ra bảo-vệ an-ninh cho Cuộc Tự-Thiêu để phản-đối chính-sách kỳ-thị tôn-giáo của “Chính-Quyền Nhân-Vị” Ngô Đình Diệm thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà?


 

                                                                                           Lê Xuân Nhuận
                                                                          (Tác giả gởi)

  

 

         Xin xem tiếp bài  “Ý-nghĩa Cuộc Tự-Thiêu... ” để rõ đoạn cuối chuyện này. 

 

Ghi-Chú:

        Nhân tiện, tôi xin trưng-dẫn thêm một số chứng-tích khách-quan để thấy rằng đoạn phim-quay về Cuộc Tự-Thiêu là mới thực-hiện sau này:

 

        1/ Các hình-ảnh và cột dấu-hiệu lưu-thông dưới thời Việt-Nam Cộng-Hòa (trước ngày 30-4-1975):

 

blank

Một cảnh Phật-Tử Xuống Đường

 

 blank

blank

 

 blank

Cảnh-Sát VNCH Giữ Trật-Tự cho Cuộc Tự-Thiêu (?)

 

blank

Cột dấu-hiệu giao-thông tại TP/SG (sau 30-4-1975) gồm các đốt/lóng đen/trắng hoặc đỏ/trắng.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, June 30, 202012:07 PM(View: 33)
Câu hát quen thuộc từng được nghe đi nghe lại trên các làn sóng phát thanh ở miền Nam một thời nào. “Nỗi buồn hoa phượng”,
Saturday, June 27, 20205:30 PM(View: 68)
Năm nay các cô các cậu ra trường không vui. Vì dịch bệnh, họ không được xênh xang mũ áo lãnh bằng
Wednesday, June 24, 202011:04 AM(View: 115)
Nguyễn Hữu ngồi bên sông Nhuệ câu cá. Sáng đến chiều không
Thursday, June 18, 20209:30 AM(View: 198)
Nguyễn Đức Sơn cầm một con dao
Tuesday, June 16, 20207:12 PM(View: 173)
Trump không giải quyết được những vấn nạn của Hoa Kỳ và nhân loại nhưng phơi trần