DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,009,504
Wednesday, June 19, 20193:27 PM(View: 8)
Dòng họ Trần Đình ở làng Tào có bốn chi, tôi ở chi thứ hai. Bố tôi là con trưởng nên gọi là trưởng chi. Chi của chúng tôi ban đầu chỉ có bốn anh em
Saturday, June 15, 20197:20 AM(View: 408)
(h. cha tôi) Tôi gọi cha tôi là cha. Không là bố, là ba, là tía, là thầy, hay là cậu. Tôi gọi mẹ tôi là mẹ, không là má, là mạ, là măng, hay là u. Tôi “quê một cục” vì tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê khô cằn.
Tuesday, June 11, 20198:00 AM(View: 114)
N đón chuyến tàu muộn về Phan. N xốc lại ba lô sau lưng, đi như chạy trên đường hẻm lún trong cát xốp,
Thursday, June 6, 20196:38 AM(View: 151)
Thí dụ nhé: “nhậu” này. Nhậu là chỉ một cuộc ăn uống có tính đàn đúm, vui vẻ. Trong cuộc nhậu là có thể có say có thể có chửi đổng hoặc ăn nói xô bồ, tục tĩu một chút.
Monday, June 3, 20196:20 AM(View: 120)
Tuy đi qua cuộc chiến đã lâu, hơn nửa đời người chú Bê vẫn còn sống với những ám ảnh, với bất mãn, với hằn học khôn nguôi. Cũng dễ hiểu và nên thông cảm cùng chú ấy, ngoại hình chú bị mất một cánh tay