DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,009,561
Wednesday, June 19, 20193:10 PM(View: 8)
Ba đã làm tổng cộng năm mươi chín cái điếu cày trong vòng ba năm phụng sự đồng chí Đội trưởng
Wednesday, June 12, 20197:54 AM(View: 276)
Thêm một cốc rượu to nữa, tự rủa thầm mình không dưng dính vào cái bướm không lông, “đụ bướm vô mao số vào chuồng xí”
Tuesday, June 11, 20196:20 AM(View: 293)
Số phận ba tôi may ít rủi nhiều. Theo cụ Phan Bội Châu năm mười bảy tuổi, theo Cách mạng năm mười chín tuổi, ba đã thực thi nhiều nhiệm vụ vẻ vang
Friday, June 7, 20197:16 AM(View: 98)
Không hiểu sao tôi e ngại báo tin Ninh chết cho bé Ly hay. Trên đường về tôi chỉ hỏi đi hỏi lại như vậy hoài.
Tuesday, June 4, 20198:16 PM(View: 80)
- Không phải ba con đâu. Nhất định không phải ba con đâu. Chiều hôm qua,