DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,339,003
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 6766)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Thursday, September 5, 201312:00 AM(View: 8131)
Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
Thursday, September 5, 201312:00 AM(View: 6561)
Những cô gái đi đơn thân một mình hoặc phải nằm hay ngồi ghép bên cạnh những tên “yêu râu xanh” luôn nơm nớp lo sợ.
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 5601)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…
Tuesday, September 3, 201312:00 AM(View: 5795)
Bắt gián, săn rết, đãi trùn chỉ, vợt cào cào, cắt cỏ..., những nghề hạ bạc không tên này là kế mưu sinh của nhiều người.